Taruolennot

Taruolennot ovat olleet aina osa kansanperinnettä niin maailmalla kuin Suomessakin. Taruolentoja tuntuu olevan useita jokaisessa maassa. Mistä nämä olennot ovat saaneet alkunsa ja elääkö näistä legendoista yhä osa?

 

Taruolennot – mitä ovat?

Useiden maiden kansanperinteestä löytyy lukemattomia määriä erilaisia taruolentoja sekä uskomusolentoja. Osa taruolennoista on ollut todella korkeasti arvostettuja, jopa jumalallisia piirteitä omaavia, kun taas osa olennoista on ollut ihmismäisiä, osa taas suoranaisia hirviöitä. Olennot ovat voineet olleet ulkomuodoltaan tunnistamattomia, tarkoittaen, että ne ovat istuneet ihmisten joukkoon. Osalla olennoista taas on voinut olla sekä ihmisen että eri olentojen piirteitä. Osa olennoista on myös ollut suoranaisia hirviöitä, joita katsoessa selkäpiitä on karminut ja huuto on pyrkinyt ulos äänihuulista. Osa olennoista on ollut myös näkymättömiä, kuten henget ja säänhaltijat. 

Osa taruolennoista on ollut hyväntahtoisia, mutta joukossa on ollut myös pahantahtoisia, joiden tarkoituksena on aiheuttaa ihmisille vain ongelmia. Näitä olentoja on pelätty jopa siksi, että ne ovat olleet ihmisille hengenvaarallisia ja esimerkiksi napanneet lapsia, jos he ovat joutuneet liian kauaksi tutuilta reiteiltä. Osa olennoista on ollut kuitenkin myös hyväntahtoisia ja ne ovat suojelleet esimerkiksi ihmisiä tai heidän kotejaan. Hyväntahtoisten olentojen miellyttämiseksi on kuitenkin pitänyt muistaa tehdä myös aika-ajoin uhrauksia, jotta olennot ovat pysyneet tyytyväisinä. 

 

Taruolennot ja niiden historia

 Taruolennot ovat tuhansia vuosia vanhoja ja ovat lähteneet liikkeelle vanhan kansan ajoilta. Miksi olentojen historia juontaa juurensa juuri näihin aikoihin?

Tarinan kerronta on aina ollut isossa roolissa läpi historian. Lapset ovat rakastaneet kuunnella vanhempiensa sekä erityisesti isovanhempien kertomia tarinoita. Näissä tarinoissa oli yleensä jokin jännitysmomentti, joilla lapsien mielenkiinto saatiin pidettyä yllä. Ovathan pelottavat asiat aina kiehtoneet monia ja tarinoiden kautta pelottaviin ja jännittäviin asioihin on voinut tutustua turvallisesti. 

Tarinoiden avulla vanhempien ja isovanhempien oli mahdollista opettaa lapsille tärkeitä oppeja elämästä. Ilman nykyaikaista lääketieteellistä osaamista sekä harvaan asutut seudut aiheuttivat ongelmatilanteita silloin, jos ihmiset joutuivat onnettomuuksiin tai satuttivat itsensä jollakin tavoin. Asutus oli usein keskittynyt erilaisten vesistöjen ääreen, jotka toimivat asukkaille peseytymismahdollisuutena sekä ravinnonlähteenä kalastuksen muodossa. Lapsia vesi on kiinnostanut läpi historian ja hukkumisten estämiseksi lapsia onkin peloteltu useilla vedessä lymyilevillä olennoilla. Pelon varjolla lapset saatiin pidettyä paremmin kurissa ja rannalla, jolloin onnettomuuksia sattui vähemmän. 

taruolennot

Toisaalta taruolentojen syntyä selittää myös tiedon sekä ymmärryksen puute. Kun asioista ei ole ollut aikaisempaa tietoa tai materiaalia tarjolla, ovat uudet asiat voineet aiheuttaa epävarmuutta sekä pelkoa. Esimerkiksi valaita on pidetty joissain tarinoissa taruolentoina samoin kuin esimerkiksi lohikäärmeitä. Valaiden puhaltamia vesipilviä luultiin joskus jopa tuleksi, kunnes myöhemmin valaat on havaittu osaksi luontoa ja niistä on tullut tarjolle paljon tieteellisiä tutkimuksia. 

Yksi syy tarinoiden syntymiselle on myös ajanpuute tai ajan käyttäminen erilaisella tavalla. Nykyään ihmisten vapaa-aika kuluu pitkälti erilaisten sähköisten laitteiden kuten television ja kännykän parissa. Tällaisia ei ollut tarjolla satoja vuosia sitten ja aikaa kulutettiin keskustelemalla ja tarinoimalla. 

 

Suomalaiset taruolennot

Suomella, kuten useilla muillakin mailla on omat kansanperinteet, joiden pohjalta suomalaisille tutut taruolennot ovat saaneet alkunsa. Suomalaiset ovat tulleet tutuksi useiden olentojen suhteen Kalevala-teoksen kautta, jossa Elias Lönnrot on koonnut yhteen vanhoja suomalaisia kansanrunoja. Näissä runoissa on ollut havaittavissa erilaisia olentoja, jotka ovat sittemmin jääneet elämään suomalaisten mieliin. 

Suomalaiseen kansanperimään kuuluu olennaisesti eri ympäristöissä havaittavia tai erilaisissa asioissa avustavia/haittaavia olentoja. Tärkeässä roolissa olivat ihmisten kodeissa sekä pihapiirissä elävät olennot. Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset tontut sekä haltijat, myös henki ja luonto, joiden ajateltiin elävän jopa ihmisten sisällä. Kotipiirin haltijoiden ajateltiin suojelevan perhettä sekä kotieläimiä sairauksilta sekä pedoilta. Turvallisuuden eteen oli kuitenkin tehtävä uhrauksia, kohdistettuna näille olennoille. Jos olennot eivät olleet tyytyväisiä, saattoi talonväki tai esimerkiksi karja sairastua, joka oli usein kohtalokasta tuohon aikaan. 

 Ruoasta tahtoi olla pulaa historian saatossa ja ihmisille tärkeässä roolissa olivat kalastus sekä metsästys. Kuten kodin suhteen, myös ravinnon hankkimiseen liittyi erilaisia taruolentoja. Tunnetuimmat ovat luultavasti Tapio, metsän kuningas sekä Ahti, vedenhaltija. Näiltä haltijoilta pyydettiin runsaita saaliita. Metsänhaltija Nyyrikki oli myös tärkeä henkilö, jolle tuli lauleskella iloisesti metsissä liikkuessa. 

Metsään liitettiin myös muita taruolentoja, kuten hiisiä sekä jättiläisiä. Näiden isokokoisten olentojen ajateltiin muokanneen metsät, sekä asettaneen esimerkiksi kiviä tietyille paikoille. 

Hyvien ja ihmisiä suojelevien olentojen lisäksi historiasta löytyy myös ilkeitä ja pahankurisia olentoja. Tällaisia ovat esimerkiksi hiisi, peikko sekä maahinen. Vedessä piileksivät Iku-Turso sekä Näkki, joilla erityisesti lapsia peloteltiin. 

Kuolema oli läsnä vahvasti myös historian saatossa ja välillä koettiin, etteivät kaikki kuolleet päässeet Tuonelaan tai saattoivat palata sieltä takaisin. Erilaiset kummitukset sekä muun muassa kalman väki olivat lähtöisin ajatuksista, ettei sielu päässyt rauhaan vai jäi kiusaamaan eläviä. Hyviä vainajiakin kuitenkin löytyi ja sellaisina pidettiin esimerkiksi luontoa sekä joitakin esivanhempia. 

Vainajia suopeampia taruolentoja olivat pienet, ihmisenkaltaiset olennot. Tällaisia olivat esimerkiksi tontut, maahiset ja hiidet. Elämää löytyi myös vedestä ja metsästä, veden ihmisten sekä metsän ihmisten muodossa. Suurin osa pikkuväestä oli suopeita, mutta seasta löytyi myös pahantahtoisia yksilöitä, kuten hiidet ja pirut. 

 

Taruolennot maailmalla

 Kuten Suomessa, myös maailmalla on kerrottu tarinoita historian saatossa. Jokaisesta maasta löytyy omat tarinansa sekä taruolennot ja osa näistä on levinnyt ympäri maailmaa ison joukon tietoisuuteen. Tästä saa kiittää lähinnä eri elokuvia sekä sarjoja. 

Kuten Suomessa, myös maailmalla taruolentojen syntyyn ovat vaikuttaneet lähtökohtaisesti samanlaiset asiat. Asioita tai niiden toimintaa ei ole ymmärretty ja niitä on selitetty erilaisten taruolentojen avulla. Joku on voinut hämärässä nähdä erikoisen näköisen eläimen ja lopulta tarinankerronta on muokannut hahmosta mörön, vaikka kyseessä on voinut olla hämärän aiheuttama harha. 

Tunnetuimpia kansainvälisiä hirviöitä ovat muun muassa Loch Nessin hirviö, Yeti, Isojalka, vampyyrit, zombit, seireenit, ihmissudet, minotaurus, lohikäärme sekä kraken. 

 

Hyvän- ja pahantahtoiset taruolennot

 Taruolennoista puhuttaessa usein esille nousevat pahantahtoiset olennot, joiden pääasiallisena tehtävänä oli ruokailla pahaa aavistamattomilla ihmisillä. Myös elokuvissa ja sarjoissa on usein nähtävillä juurikin nämä hirveimmistä hirveimmät hirviöt. Tämä on ihan ymmärrettävää tarinankerronnallisesta näkökulmasta. On kuitenkin hyvä huomata, että taruolentoja on ollut pahojen ja ilkeiden lisäksi myös hyväntahtoisia sekä avuliaita. 

Hyvänä esimerkkinä toimivat enkelit. Enkelien tarkoituksena on suojella sieluja ikuiselta pimeydeltä ja suojella ihmisiä pahoilta hengiltä. Keijut ovat useissa tarinoissa auttaneet apua tarvitsevia ihmisiä loitsuillaan. Fenix-lintujen sekä yksisarvisten näkeminen oli harvinaista, mutta se tiesi henkilölle tulevaisuudessa suurta onnea, esimerkiksi kuninkuutta. Merenneidot ovat useissa tarinoissa ilkeitä ja koituvat kohtaloksi merimiehille, mutta merenneidoista on ollut esillä myös ystävällisiä sekä auttavaisia versioita. taruolennot

Näiden lisäksi taruolentojen seasta löytyy useita lintuja. Huma-lintua on ollut vaikea nähdä, mutta jos sen varjo on langennut jonkun päälle, on tiedossa ollut iloa ja onnea loppuiäksi. Caladrius-lintu puolestaan poisti ihmisiltä tauteja sekä kipuja. 

 

Taruolennot nykyaikana

Edellä kuvatut taruolennot ovat suurilta osin jääneet historiaan, mutta yhä 2000-luvulla tarinankerronta sekä erilaiset mysteerit kiinnostavat ihmisiä. Vaikka olennot, kuten Isojalka, ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, kiinnostavat ne edelleen ihmisiä. Välillä uutisiin putkahteleekin hiukan epäselvää kuvamateriaalia, jossa väitetään esiintyvän esimerkiksi vuosia takaperin havaituksi väitetty Isojalka. 

Nykyteknologian ja kännyköiden myötä ihmisillä on mahdollista päästä kuvaamaan sekä ottamaan videoita yllättävissäkin tilanteissa. Tämän myötä havaintovideot ovat lisääntyneet ja esimerkiksi YouTube on niitä pullollaan. Nykyään puhutaan hiukan eri taruolennoista kuin ennen ja tapetilla ovat esimerkiksi erityisesti ufot. Ufo on lyhenne englannin kielen sanoista uknown flying object, joka suomennettuna tarkoittaa tuntematonta lentävää objektia. Ufoista löytyy internetin syövereistä paljonkin materiaalia. Yleensä videoissa ja kuvissa näkyy epäselvä valopallo tai valopalloja, jotka ovat liikkuneet tai ääntäneet erikoisella tavalla. 

Ufojen lisäksi ihmiset ovat löytäneet paljon ihmeteltävää Googlen kautta. Google tarjoaa ihmisille Google Earth sekä Google Maps palvelut, joiden avulla on mahdollista navigoida perille sekä etsiä esimerkiksi maamerkkejä kartalta. Kyseiset palvelut tarjoavat aitoja kuvia kohteista ja esimerkiksi Google Earthin kautta pääsee katsomaan satelliittikuvaa maasta. Näistä kuvista innostuneet nettisurffailijat ovat löytäneet mitä ihmeellisimpiä otuksia, joista osa on päässyt kansainvälisestikin uutisiin. 

 

Taruolennot harrastuksena

Taruolennot ovat olleet iso ihmetyksen aihe historian saatossa, mutta myös nykyään epätavallisia ja epänormaaleja asioita tapahtuu. Osa näistä on selitettävissä järjellä, osa ei aina täydellisesti. Hyvä muistisääntö kuitenkin on, että yleensä totuus on tarua ihmeellisempää. 

Sitä ei ole kuitenkaan kieltäminen, etteikö taruolentojen tutkiminen voisi olla mielenkiintoista ja toimia harrastuksena joukolle ihmisiä. Onhan kyseessä erittäin mielenkiintoinen aihe, joka kiehtoo satavarmasti. Taruolennoista kiinnostuneille henkilöille sopii täydellisesti, kuin nenä päähän, peli nimeltä Creature from the Black Lagoon. Kyseessä on korkean volatiliteetin kolikkopeli, jonka palautusprosentti on 96,47 %. Rullarakenne on kooltaan 5×3 -kokoinen ja voittolinjoja löytyy yhteensä 20. Peli itsessään on jo teemansa puolesta hyvin jännittävä, mutta lisäjännitystä luodaan vielä ilmaiskierrosten avulla. Kuka saa hirveän, veden alla lymyävän pedon kukistettua? 

 

Taruolennot ja nettikasinot

 Taruolennot ovat jännittävä asia, joiden parissa puuhasteltavaa riittää harrastukseksi asti. Harrastuksia löytyy monenlaisia. Jotkut pitävät taruolennoista, jotkut taas jalkapallosta, toiset urheilusta ja toiset kolikkopeleistä. Harrastuksia löytyy yhtä paljon erilaisia kuin on niiden harrastajiakin. Ei ole olemassa kaikille soveltuvaa harrastusta, vaan kukin harrastaa asioita, jotka parhaiten itselle soveltuvat. 

Yksi uusista nykyaikana paljon kiinnostavista aiheista, ufojen ohella, ovat nettikasinot. Nettikasinot ovat kasinoiden olemassaolon muoto internetissä. Nettikasinoilla pääsee pelaamaan laajasti ja monipuolisesti erilaisia pelejä vaihdellen kolikkopeleistä, live-kasinopeleihin sekä vedonlyöntiin. Osa nettikasinoista keskittyy tarjoamaan vain tiettyjä pelejä, esimerkiksi lottoa, kun tarjolla on myös isoja kasinoita, joissa pääsee pelaamaan kaikkea, joita nettikasinomaailmalla on tarjottavanaan. 

 

Nettikasinomaailman pelit

Nettikasinoilla on tarjolla suurimmaksi osaksi monille tuttuja kolikkopelejä. Kolikkopelien yksi muoto, hedelmäpelit, ovat useille tuttuja kauppojen eteisauloista tai huoltoasemilta, joissa kyseisissä pelimasiinoissa on päässyt koittamaan onneaan jo vuosien ajan. Nykyään kolikkopelejä löytyy tuhansittain ja uusia putkahtelee pihalle lähes päivittäin. Kolikkopelien teemoista löytyy perinteisiä hedelmäpelien teemoja, mutta nykyään lähinnä mielikuvitus on rajana. Kolikkopelien teemana toimii nykyään yhä useammin julkisuudesta tuttuja henkilöitä tai esimerkiksi suosittujen tv-sarjojen maailmaan teemoitettuja pelejä. taruolennot

Kolikkopelien lisäksi tarjontaa löytyy live-kasinon puolelta. Live-kasino kattaa perinteiset nettikasinojen korttipelit, jotka on siirretty livejakajien pariin. Yleisimpiä live-kasinopelejä ovat muun muassa baccarat, ruletti sekä pokeri. Nykyään tarjonta uudistuu myös perinteisempien pelien osalta ja tarjolla on tätä nykyä esimerkiksi live-monopolia. 

Ison ja tärkeän osan nettikasinoiden peleistä muodostaa myös jättipottipelit eli jackpotit. Tunnetuimpia jackpot-pelejä ovat Mega Moolah eri teemoilla varustettua, Major Millions sekä Mega Fortune. Edellä mainitut jättipotit ovat kaikki progressiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että maksimipottia ei ole etukäteen määritelty, vaan potti kasvaa sitä mukaan, kun pelaajat peliä pelaavat. Jotta kyseessä olisi kuitenkin jättipotti, on peleihin määritelty pottien minimirajat, joista potin koko alkaa kasvamaan. Esimerkiksi Mega Moolahissa suurin potti on aina vähintään miljoona euroa. Kyseisiä jättipotteja ei tietenkään voiteta kovin usein, vaan voittoja niistä pamahtaa pelaajille tasaisin väliajoin. Suosiotaan nämä pelit eivät kuitenkaan ole menettäneet, päin vastoin lähinnä kasvattaneet. Progressiivisia pelejä löytyy kolikkopelien lisäksi myös korttipelien maailmasta. 

Jättipottien lisäksi nettikasinoilla suosittu pelimuoto on myös vedonlyönti. Edellisistä poiketen vedonlyönti keskittyy lähinnä urheilulajeihin. Vedonlyönnissä valitaan haluttu laji ja tehdään veikkaus esimerkiksi siitä, kuinka monta maalia syntyy tai kuka on paras pelaaja. Vedonlyöntiä löytyy myös live-muodossa, jossa yleistä on esimerkiksi arvioida aikaa seuraavalle maalille tai rangaistukselle. Live-peli eroaa normaalista veikkauksesta siten, että live-vedonlyönnissä tulokset ratkeavat hyvinkin nopeasti. Normaalissa veikkauksessa vetoja voidaan tehdä jopa kuukausien päähän. Vedonlyönnissä suosituimpia lajeja ovat perinteiset lajit, kuten jalkapallo, koripallo, golf, formulat, hevosurheilu sekä jääkiekko. Uusia lajeja on kuitenkin noussut rinnalle ja nykyään voi lyödä arpansa peliin esimerkiksi politiikan suhteen. Vetoa voi lyödä esimerkiksi seuraavasta presidentistä tai reality-ohjelman voittajasta. Perinteisen vedonlyönnin rinnalle on myös noussut virtuaaliurheilu sekä kohteet e-urheiluun. 

 

Miten valita hyvä nettikasino?

Monilla pelaajilla voi pyöriä mielessä kysymys, miten löytää hyvä nettikasino? Internet on tätä nykyä pullollaan vaihtoehtoja ja voikin olla vaikea löytää juuri itselle sopiva nettikasino. Onneksi tarjolla on monia sivustoja, jotka helpottavat valintaa muun muassa listaamalla nettikasinoiden tarjoamia bonuksia sekä ilmaiskierroksia. 

Nettikasinon valinta kannattaa aloittaa miettimällä, haluaako käyttää sivustoa suomeksi vai vaikka esimerkiksi englanniksi. Useat sivustot kohdistavat tätä nykyä toimintaansa myös suomalaisille, jonka ansiosta tarjolla on useita täysin suomeksi toimivia sivuja. 

Tämän jälkeen kannattaa pohtia omia suosikkipelejä. Tykkääkö esimerkiksi vedonlyönnistä, kolikkopeleistä tai jackpoteista. Nettikasinot tarjoavat tätä nykyä laajan valikoiman pelejä, mutta osa erikoistuu tiettyihin peleihin. Jos oma mielenkiinto kohdistuu pieneen osaan pelejä, kannattaa valita niihin erikoistunut sivusto.

Kolmas mietittävä seikka on nettikasinoiden tarjoamat edut, bonusraha sekä ilmaiskierrokset. Osa nettikasinoista tarjoaa näitä avokätisesti uusille pelaajille. Ovatko ne sellainen osa, joka pitää saada mukaan pelaamisen aloitukseen? Jos on, miten paljon kyseisiä etuja pitäisi olla tarjolla?

Myös pelaamisen helppous on yksi pointti. Osa nettikasinoista tarjoaa tätä nykyä mahdollisuuden pelata ilman rekisteröitymistä, jonka myötä pelaamaan pääsee pelkällä talletuksella. Jos rekisteröitymiseen ei halua tuhlata aikaa, kannattaa valita Pay’n Play -nettikasino. 

 

Mitä lentäviä taruolentoja on olemassa?